Anthologie van muziekfragmenten uit de lage landen (Middeleeuwen – Renaissance)

Polyfonie, monodie en leisteenfragmenten in facsimile
 
 
Deze anthologie is een rijk geïllustreerd boek met middeleeuwse en renaissance fragmenten die onder het stof vandaan zijn gehaald uit archieven en bibliotheken in de Lage landen. De hoofdzakelijk polyfone muziekfragmenten bevatten compositorische schetsen en didactische aantekeningen, als ook eenvoudige polyfonie en leisteenfragmenten. Al deze fragmenten verschijnen voor de eerste keer in een vier kleuren facsimile. Hun oorsprong en gebruikslocaties werden bestudeerd. Deze anthologie onthult nieuwe onderwerpen voor musicologisch onderzoek en geeft muziekstudenten een visueel beeld van de vroege muzieknotatie. Dit boek zal iedere muziekliefhebber fascineren!
auteur:  E. Schreurs (inleiding)
   
technische fiche:  1 vol., 33 x 23 cm, XXIV-136 p., kleuren-editie, ingebonden in linnen
   
bestelnummer:  I A 11
   
isbn:  90 6853 107 7
   
euro:  97