De Missae breves (BWV 233-236) van Johann Sebastian Bach

(ongekende) Pareltjes uit Bachs Oeuvre
 
 
De Missae breves (bwv 233-236) van Johann Sebastian Bach zijn schitterende composities die tot nu toe weinig aandacht kregen. Het feit dat ze gebaseerd zijn op vroeger gecomponeerde cantates paste niet binnen het romantische originaliteitsprincipe. Het Bachjaar 2000 is een mooie aanleiding tot het eerherstel van deze pareltjes uit Bachs oeuvre.

Deze uitgave is een lees-, luister- en studiegids. Een leesboek voor wie meer wil weten over de achtergronden en de context van de Missae breves. Een luistergids voor wie zich wil laten leiden doorheen het muzikale verhaal van Bach. Een studieboek voor wie zich wil verdiepen in de compositie en ook in de laat-barokke-structuren en het muzikale organisatiesysteem. In een appendix wordt ingegaan op een aantal basisbegrippen van de muziektheorie. In een afzonderlijk boekje worden alle muziekvoorbeelden verzameld, wat het lezen en luisteren vergemakkelijkt.
auteur:  Ignace Bossuyt
   
informatie auteur:  Ignace Bossuyt is hoogleraar aan de afdeling Musicologie van de K.U.Leuven. Zijn musicologisch onderzoek spitst zich vooral toe op de Vlaamse Polyfonie uit de 16de eeuw. Hij was gastdocent aan de universiteiten van Lublin, Krakow, Urbino, Utrecht en Parijs en gaf lezingen op conferenties in Tours, Madrid, Parijs, Ottawa, London, Cremona enz. Hij is eveneens mede-oprichter van de Alamire Foundation (Leuven). Hij publiceerde over leven en werk van Adriaan Willaert, Jean de Castro en de Polyfonie in het algemeen.
   
technische fiche:  2 delen: 96 p. + 64 p. muziekvoorbeelden
   
bestelnummer:  LUG 11
   
isbn:  90 6853 145 X
   
euro:  14,75
   
link:  Bij Eufoda is er een cd verschenen naar aanleiding van De Missae Breves van Bach.
www.cib-cb.be