De Triomfeerende Min, Vredespel. Gemengt met Zang- en Snaerenspel, Vliegwerken, en Baletten. (1680)
Dirk Buysero & Carel Hacquart

 
 
Het eerste deel van de Monumenta Flandriae Musica is gewijd aan Dirk Buysero en Carel Hacquaert’s stuk “De Triomfeerende Min”, één van de eerste initiatieven rond Nederlandstalige opera. In feite was dit nog een toneelstuk met enkele muziekstukken speciaal gecomponeerd voor het toneelstuk. De Brugse componist Carel Hacquaert (ca 1640-1701?) voegde aan de vocale delen van Buysero een continuo partij toe, een verplichte begeleiding voor Apollo’s lied en één vierstemmig koorwerk met een inleiding voor 2 trompetten en bas. Sommige delen van de originele compositie zijn helemaal muzikaal uitgewerkt, waarbij dansen en tussenspelen zijn toegevoegd uit andere bronnen (composities van Hacquaert, Lully en Colasse).
auteur:  P. Andriessen & T. Strengers
   
technische fiche:  1 vol., LII-82 p., gebonden
   
bestelnummer:  MFM 1
   
isbn:  90 6853 119 3
   
euro:  70