Een eiland in de tijd

Handleiding voor leerkrachten
 
 
Omstreeks 1400 bloeide er op het Iberische schiereiland een merkwaardige mengcultuur, het resultaat van de talrijke omzwervingen van verschillende volkeren over de hele aardbol. Zigeuners brachten liederen en verhalen mee van hun zwerftochten en hier kwamen tal van joodse, christelijke en moorse elementen bij. In dit project maken we kennis met enkele hoogtepunten van dit prachtige erfgoed. De melancholisch-warme muziek van de Spaanse joden, het hoofse verhaal van Floris (de Moorse koningszoon) en Blancefloer (een christelijk meisje, blank als parelmoer), de Arabisch-westerse bouwstijl van het Alhambra,… Dit middeleeuwse patrimonium wordt het vertrekpunt voor een hedendaagse muzische uitwerking, ideaal voor een toonmoment of voorstelling.

Doelgroep: Tweede en derde graad basisonderwijs. Voor de eerste graad is er een apart hoofdstuk uitgewerkt

Hoofddoel:
Vocaal en instrumentaal werken, andere muzische domeinen worden geïntegreerd

Thema:
Het Sefardische (joods-Spaanse) cultuurgoed, geschiedenis, muziek uit een andere wereld, multiculturaliteit, discriminatie

Werkvormen:
• Muzisch werken vanuit een historische invalshoek. Integreerbaar in de lessen wereldoriëntatie.
• Klemtoon op vocale werkvormen en het plezier om samen te zingen: canons, meerstemmig zingen, instrumenten nabootsen met je stem, een human beatbox, vocale klankdecors en bruitage. Beeld en beweging/drama zijn hier sterk aan gerelateerd.
• Instrumentale werkvormen: grafische partituren ontwerpen en uitvoeren, uitwerken van een luisterspel
• Luisteren naar muziek – bewegen op muziek
• Instrumentenbouw
• Met leerlingenboekje (voor leerlingen van de 2de en 3de graad)
• Tips voor een toonmoment of eindvoorstelling
auteur:  David Van den Hende, Griet Musschoot, Hilde Broeckhove, Wies Callens, Tine Hendrickx, Renée Lodewijckx
   
technische fiche:  64 p. + cd
   
bestelnummer:  SHS 32
   
isbn:  90 6853 163 8
   
euro:  12,00
   
link:  Link met Musica:
- Dit is het thema voor de Musicaklassen (schooljaar 2004-2005) en de Spinragworkshops.
- Met dit thema zijn er projecten op school of navormingssessies mogelijk