Een eiland in de tijd

Werkboekje voor de leerlingen
 
 
Een eiland in de tijd is een actief muziekhistorisch project voor leerlingen van de lagere school.
We verplaatsen ons naar Spanje vr 1942, naar de tijd dat de Arabieren er heersten. Christenen, joden en moren leefden samen, ieder in zijn eigen wijk en met zijn eigen gewoonten en geloof, maar toch samen met elkaar. Het resultaat van het tolerante beleid was een onovertroffen culturele mengelmoes van joods, christelijk en moors. Sefardische muziek, hoofse verhalen (zoals dat van Floris en Blancefloer), moorse bouw- en decoratiekunst: dit patrimonium is het vertrekpunt voor een hedendaagse muzische uitwerking.
"Een eiland in de tijd" is een mooi voorbeeld van projectonderwijs. De leerlingen worden aangemoedigd tot zelfstandig werk, en tot muzisch werken (waarbij 'muzisch' een ruimere betekenis heeft dan de optelling van de verschillende kunstendisciplines). Ook hoekenwerk komt in Een eiland in de tijd veelvuldig aan bod: leeshoek, musiceerhoek, knutselhoek, documentatiehoek, computerhoek met internetaansluiting,...
Per activiteit staan de doelgroepen (eerste, tweede en/of derde graad van het basisonderwijs) gedifferentieerd. Als introductie op het thema is een spel uitgewerkt met opdrachten voor de leerlingen. Het project leent zich ertoe om te worden afgerond met een 'levende tentoonstelling' of een echt toonmoment (met zang en dans).
Basiskennis op het vlak van muziek en muzische vorming volstaat voor de begeleidende leerkracht. De publicatie bevat een cd met liederen. Voor de leerlingen is een apart werkboekje beschikbaar bij uitgeverij Alamire.
auteur:  David Van den Hende, Griet Musschoot, Hilde Broeckhove, Wies Callens, Tine Hendrickx, Rene Lodewijckx
   
technische fiche:  36 p.
   
bestelnummer:  SHS 33
   
isbn:  90 6853 164 6
   
euro:  5,50
   
link:  Link met Musica:
- Dit is het thema voor de Musicaklassen (schooljaar 2004-2005) en de Spinragworkshops.
- Met dit thema zijn er projecten op school of navormingssessies mogelijk