Fijfer en trom in het Vlaamse land

 
 
Fijfer en trom zijn nog sporadisch aanwezig op traditionele volksfeesten in Vlaanderen, een restant van een ooit bijzonder geliefde muzikale traditie bij ceremonies op straten en pleinen. Na een beschrijving van de instrumenten en hun geschiedenis – historisch en socio-cultureel – wijdt Wim Bosmans enkele monografische hoofdstukken aan de best gedocumenteerde lokale tradities (Dendermonde, Sint-Niklaas, Stekene, Ronse en Mater).  inclusief full cd met veldopnamen  bevat een repertoire met speelklare fijfer-en-trom melodieën  samenvattingen in het Engels en het Frans
auteur:  Wim Bosmans
   
informatie auteur:  Wim Bosmans (1952) is sinds 1974 wetenschappelijk medewerker aan het Brusselse Instrumentenmuseum. Hij heeft verscheidene bijdragen gepubliceerd over de traditionele muziek in de Lage Landen. Sinds 1969 leidt hij de volksmuziekgroep Jan Smed. Hij is ook lesgever fijfer in de jaarlijkse volksmuziekstage in Gooik.
   
technische fiche:  160 p. + cd 15:30 minuten
   
bestelnummer:  SHS 15
   
isbn:  90 6853 135 2
   
euro:  24,50