Hendrik van Veldeke en zijn muziek

 
 

Hendrik van Veldeke is genoegzaam bekend als de eerste met naam gekende dichter van ons taalgebied. Veel minder mensen weten dat hij ook een gevierd minnezanger was. Veldeke was in feite de allereerste minnezanger en werd erg geprezen door de generatie die na hem kwam.

Van zijn oeuvre werden, naast teksten van zijn minneliederen, ook de Sint-Servaaslegende en de Eneďde overgeleverd. Zijn muziek is helaas integraal verloren gegaan. Daarom was het voor Musica, Impulscentrum voor Muziek, een uitdaging om de muziek van Veldeke opnieuw tot klinken te brengen.

In een onderzoekstraject van meer dan vijf jaar maakten de belangrijkste Veldeke-specialisten een balans op van het bestaande onderzoek. Op basis daarvan werd een zoektocht gestart naar de verloren gegane muziek. Internationale specialisten gingen, samen met een keur van jonge musici, op zoek naar de muziek zoals die bij Veldeke zou kunnen geklonken hebben. Orgelpunt van het project was de 30ste internationale Dag Oude Muziek op 30 juni 2013 in Alden Biesen. Achttien ensembles brachten de hele dag door muziek van Veldeke en zijn tijd, een heus huzarenstuk.

De belangrijkste actoren in dit onderzoek schreven elk hun bevindingen neer in een essay. Deze werden gebundeld in het rijk geďllustreerde boek ‘Hendrik van Veldeke en zijn muziek’. Zowel historie, kunsthistorie als taal en dichtkunst komen uitgebreid aan bod. De muziek van Veldeke krijgt een bijzondere plaats door de bijdrage van twee specialisten in de middeleeuwse muziek. De publicatie is een mijlpaal in het zoeken naar de roots van de eerste minnezanger, een zoektocht die zeker nog een vervolg zal krijgen.

Bekijk hier een aantal pagina’s uit de publicatie. 
   
auteurs:  Voorwoord — H. Baeten
Oud en nieuw in een bewogen tijdsgewricht — J. Janssens
Hendrik van Veldeke en de Maaslandse kunst en architectuur van zijn tijd — E. Den Hartog
Promotie van een nieuw mensbeeld — J. Janssens
De taal van Hendrik van Veldeke — J. Goossens
Wie wol sang er von minnen! — F. Willaert
Veldekes Sint-Servaaslegende — J. Goossens
Laatste Trojaan, eerste Romein — J. Janssens
Reflecties over de hedendaagse uitvoering van middeleeuwse narratieve teksten — B. Bagby
In het voetspoor van Veldeke — M. Lewon
De overlevering van het dichtwerk van Hendrik van Veldeke — J. Goossens
   
technische fiche:  1 vol., 23 x 33 cm, hardcover, 216 p.
   
isbn:  90 6853 203 6
   
euro:  39 (geen korting)