Mallemuzes Luisterkabinet

Suggesties voor het beluisteren van muziek door kinderen
 
 
Mallemuzes luisterkabinet is een handleiding om kinderen (van 5 tot 12 jaar) te leren luisteren naar muziek. Omdat een goede luisterhouding bij kinderen niet vanzelfsprekend is, wordt eerst de ‘geluidenwereld’ bestudeerd. Er zijn: de auto die voorbijraast, het geritsel van de bladeren, de voetstappen op het parket, … . Vanuit de aldus gecreëerde luisterbereidheid kan men overgaan tot het muziek beluisteren. De luisteroefeningen vertrekken van erg uiteenlopende muziekfragmenten zowel wat tijdsperiode betreft als stijl. Met ‘Mallemuzes luisterkabinet’ wordt er een hele reeks suggesties aangereikt om leerkrachten op weg te helpen de eindtermen muzische vorming in hun klas uit te voeren.
auteur:  Bruno Peeters
   
technische fiche:  40 p.
   
bestelnummer:  SHS 12
   
isbn:  90 6853 112 3
   
euro:  8,50