Motetten van Alexander Utendal (ca. 1543/1545-1582)

 
 
Met deze selectie van 16 motetten van Alexander Utendal (ca. 1543/45 – 1581) hopen wij zowel musicologen als muzikanten te overtuigen van de uitzonderlijke kwaliteit van een componist die steeds overschaduwd werd door meer bekende componisten. In 1564 ging Utendal in dienst van aartshertog Ferdinand, broer van keizer Maximiliaan II, en bleef er tot zijn dood op de jonge leeftijd van 36 jaar. Ignace Bossuyt selecteerde een representatieve dwarsdoorsnede van de componist zijn artistieke werk uit de vijfdelige anthologie ‘Novus Thesaurus Musicus’ (Venetië 1586) en uit de drie delen van de ‘Sacrae Cantiones’ (1571, 1573 en 1577).
auteur:  I. Bossuyt
   
technische fiche:  1 vol., LVI-137 p.
   
bestelnummer:  MFM 5
   
isbn:  90 6853 139 5
   
euro:  70