Muziek uit de voorbije eeuw 1900-2000

 
 
Waar staat de wereld van de ‘ernstige’ muziek? Hoe zal de muziekgeschiedenis van de 20ste eeuw te boek gesteld worden? Welke componisten krijgen de langste hoofdstukken? Hoe zit het met de ‘stijlen’ van de voorbije eeuw; is de 20ste eeuw de eeuw geweest van het expressionisme en het neo-classicisme? Zijn die stijlen al geklasseerd en vastgeroest? Bestaat er in de 20ste eeuw nog zoiets als politiek engagement in de muziek? En hoe zit het met de dwingende eis van originaliteit van het modernisme, met het experiment in de muziek, met de authenticiteit (van oude en nieuwe muziek), met ernst en humor? Waar staat de wereld van de ‘ernstige’ muziek in vergelijking met de commerciële concurrenten? En, hoe ziet de toekomst eruit voor de klassieke muziek? In veertien essays geven Boudewijn Buckinx en Yves Knockaert hun mening over heel wat vragen in verband met de muziek uit de voorbije eeuw. Ze behandelen, los van elkaar, de meest uiteenlopende aspecten van het muziekleven: componeertechnieken, logica, taal, management, stijlen, de ernst en de humor, en... de toekomst in de 21ste eeuw.
auteur:  Yves Knockaert, Boudewijn Buckinx
   
informatie auteur:  Yves Knockaert is als musicoloog actief op verschillende gebieden. Hij is docent muziekgeschiedenis, muziekfilosofie en hedendaagse muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven. Als los medewerker van Radio 3 tekende hij voor verschilllende reeksen over muziek van de 20ste eeuw. Knockaert is daarnaast een actief publicist. Boudewijn Buckinx introduceert veel nieuwe muziek in Vlaanderen met zijn groep WHAM (Werkgroep voor Hedendaagse en Actuele Muziek). Hij is producer nieuwe muziek van Radio 3 en docent muziekgechiedenis aan het conservatorium in Antwerpen. Als componist is hij een typisch exponent van het postmodernisme (1001 sonates, 9 onvoltooide symfonieën). Hij publiceert sinds 1963.
   
technische fiche:  260 p.
   
bestelnummer:  SHS 21
   
isbn:  90 6853 141 7
   
euro:  16,00