Petrus Phalesius

en het stedelijk muziekleven in de Vlaamse Renaissancestad Leuven
 
 
De universiteitsstad Leuven was tijdens de Renaissance een belangrijk centrum van de muziekdrukkunst. Vooral met de productie van haast 190 muziekdrukken door Petrus Phalesius werden de Nederlanden onmiskenbaar op de kaart van de Europese muziekgeschiedenis geplaatst. In dit eerste Resonant Cahier staat de 16de-eeuwse Leuvense muziekdruk in zijn ruimere akoestische en stedelijke biotoop centraal.

Met het muzikaal erfgoedfestival Townscape Ė Soundscape, in 2005 gewijd aan het thema Leuvense stadsklanken, lichten Resonant en Erfgoedcel Leuven een tip op van de sluier die het historische klankbeeld van Leuven bedekt: de Vlaamse renaissancestad was ontegensprekelijk rijk aan zeer uiteenlopende klanken, geluiden en muziek, gaande van marktroepen en klokgelui tot gregoriaans en polyfonie.
auteur:  Redactie: Nele GabriŽls, Eugeen Schreurs
Bijdragen van: Ignace Bossuyt, Jan Caluwaerts, Nele GabriŽls, Gilbert Huybens, Pieter Mannaerts, Ariane Renel, Katelijne Schiltz, Thomas Schmidt-Beste, Eugeen Schreurs, Henri Vanhulst, Annelies Vogels
   
bestelnummer:  CAH 001
   
isbn:  906853 161 1
   
euro:  8 EUR