The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500-1535) and the Workshop of Petrus Alamire

Yearbook of the Alamire Foundation, vol. 5
 
 
In 1999 bracht de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen, voor het eerst de prestigieuze en luxueus verluchte handschriften van hofscribent Petrus Alamire bijeen, in de unieke tentoonstelling De schatkamer van Alamire. Muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd, 1500–1535 (Leuven, Predikherenkerk, 25 September – 5 December 1999). In het kader daarvan verscheen reeds een Engelstalig standaardwerk (met meerdere wetenschappelijke artikelen en een wetenschappelijke cataloog van alle Alamire-handschriften), alsook een Nederlandstalig tentoonstellingsboek. Bovendien bracht de Alamire Foundation in datzelfde jaar alle wetenschappers die onderzoek voeren naar deze muziekhandschriften bijeen op haar internationaal colloquium The Burgundian-Habsburg Court Complex of Music Manuscripts (1500–1535) and the Workshop of Petrus Alamire (Leuven, 25–28 November 1999). Een ruime selectie van de daar voorgestelde papers werd uitgewerkt tot omstandige wetenschappelijke bijdragen. Deze worden nu gepubliceerd in het vijfde deel in de reeks Yearbooks of the Alamire Foundation.

De artikels zijn thematisch gegroepeerd. Na de tekst met het keynote adress van Prof. Herbert Kellman, volgen achtereenvolgens bijdragen over het scriptorium-atelier en de scribenten, het gebruik en de functie van de handschriften, de decoratie ervan, en de personen en instellingen die deze veelal prachtige manuscripten in hun bezit hadden of de opdracht gaven tot het maken ervan. Ten slotte komen compositorische aspecten en werken van componisten vertegenwoordigd in de handschriften vervaardigd in het ‘Alamire-atelier’ (waaronder Josquin des Prez, Pierre de la Rue, Matthaeus Pipelare, Alexander Agricola, Mathurin Forestier, en Petrus Alamire zelf) aan bod.

Deze publicatie kwam tot stand met de steun van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.


auteur:  Editors: Bruno Bouckaert & Eugeen Schreurs
   
informatie auteur:  Auteurs: Bonnie Blackburn, Stanley Boorman, Vincenzo Borghetti, Bruno Bouckaert, Brigitte Dekeyzer, Willem Elders, David Fallows, Fabrice Fitch, Michael Friebel, Barbara Haggh, Jürgen Heidrich, Martin Just, Herbert Kellman, Jacobijn Kiel, Thomas G. MacCracken, Honey Meconi, Martin Picker, Kathryn Pohlmann Duffy, Véronique Roelvink, Thomas Schmidt-Beste, Eugeen Schreurs, Martin Staehelin, Dagmar Thoss, Peter Urquhart

Editorial board:
Bonnie J. Blackburn, Ignace Bossuyt, Bruno Bouckaert, David Bryant, Anne-Emmanuelle Ceulemans, David Crawford, Frank Dobbins, David Fallows, Barbara Haggh, Herbert Kellman, Honey Meconi, Volker Schier, Katelijne Schiltz, Eugeen Schreurs, Jaap van Benthem, Henri Vanhulst, Andrew Wathey, Saskia Willaert
   
technische fiche:  378 pagina's
   
bestelnummer:  YAF 5
   
isbn:  90 6853 156 5
   
euro:  52