Wendingen

Muziek en filosofie in postmodern perspectief
 
 
De hedendaagse muziek blijft al te vaak onbegrepen. In Wendingen poogt Yves Knockaert inzicht te verwerven in de muzikale ontwikkelingen van de 20ste eeuw. Hij onderkent hierin een essentiële ‘wending’, nl. die van het modernisme naar het postmodernisme. Hij staaft zijn verhaal met talrijke verwijzingen naar theoretische geschriften. Bovendien beschouwt hij de muzikale ontwikkelingen niet als een losstaand gegeven, maar kadert hij ze binnen historische, sociologische en vooral wijsgerige strekkingen.

Vierentwintig bondige hoofstukjes ontsluiten telkens een specifieke problematiek, zoals het belang van het publiek, ironie in de muziek, het engagement van de componist...
auteur:  Yves Knockaert
   
informatie auteur:  Yves Knockaert (° Brugge, 1954) is als musicoloog actief op verschillende gebieden. Hij is docent muziekgeschiedenis, muziekfilosofie en hedendaagse muziek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Als losse medewerker van Radio 3 tekende hij voor verschillende reeksen over muziek van de 19e en 20e eeuw. Hij publiceert regelmatig in verschillende gespecialiseerde tijdschriften, waarbij de nieuwe muziek in Vlaanderen vaak aan bod komt.
   
technische fiche:  168 p.
   
bestelnummer:  SHS 14
   
isbn:  90 6853 124 7
   
euro:  14,75